Numerologie

Inleiding

Een ding is zeker: getallen beheersen ons leven! De toepassing van de wonderbaarlijkheid van de getallen begint al bij onze geboorte. Wij worden op een bepaalde dag, in een bepaalde maand en in een bepaald jaar geboren. Vlak na de geboorte wordt niet alleen het uur van de geboorte maar ook het gewicht en de lengte van ons vastgesteld. Vervolgens blijven de getallen een leidraad voor de rest van ons leven; als we spelen, leren, bewegen, lezen, schrijven, boodschappen doen, internetten, telefoneren enz. Bij alles wat we doen, gebruiken we getallen en/of onderbouwen we zaken door getallen. Zelfs in ons taalgebruik treffen wij de energie van de getallen aan.  De spreekwoorden, ‘iemand op zijn nummer zetten’, en ‘eerst tot tien tellen’, zijn hier voorbeelden van.

Het kan dan ook niet anders dan dat getallen energievormen zijn. Niet alleen het aardse maar ook ons bewustzijn kun je via de energie van de getallen vertalen. Waarom doen we de dingen die we doen? De numerologie geeft hier op een liefdevolle manier antwoord op.  

In dit artikel beschrijf ik wat numerologie is: de energie van de getallen en de mogelijkheid tot berekening van jouw missie hier op aarde via jouw geboortedatum en de uitvoering van jouw missie via jouw geboortenamen.  De duidelijkheid die de numerologie geeft, kun je door middel van enkele grondprincipes en formules je eigen maken.

Wat is numerologie?

Numerologie is de kennis van de getallen en werd al eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Zij hadden zich gerealiseerd dat alles een trillingsgetal heeft. Pythagoras vertaalde de energie van de getallen in wiskunde, de Maya’s en de Egyptenaren ontwikkelden een eigen getallensysteem en ook Plato en Socrates hielden zich bezig met de vibraties van de getallen.

Numerologie geeft de kans een beter inzicht in onszelf te verwerven, ons te realiseren wat precies onze gaven en mogelijkheden zijn en waar onze beperkingen liggen; wat onze levensopdracht is en hoe we die het best kunnen uitvoeren; voor welk beroep of welke banen we het meest geschikt zijn, welke lessen we in dit leven dienen te leren en welke schulden we hier dienen te in te lossen.

De numerologie vertelt ons deze feiten niet alleen over onszelf maar ook over de mensen met wie we samenleven. Wanneer wij een beter begrip voor elkaar en een beter inzicht in onszelf krijgen, dan zal dit de onderlinge verstandhouding ten goede komen, voor ouders en kinderen, voor partners, voor leraar en leerlingen, voor managers en teamleden.

De energie van de getallen

In de numerologie werken we met de getallen 1 t/m 9 en met de meestergetallen 11, 22 en 33. Met uitzondering van de meestergetallen worden alle getallen herleid tot één cijfer.
Voor de numerologie is de geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk. Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaald datum geboren. Een numeroloog kan jou vertellen wat jouw opdracht in het leven is en welke mogelijkheden en beperkingen er aanwezig zijn.

Elk getal heeft zijn eigen energie en daarmee zijn eigen specifieke kenmerken.

Je kunt de energie van de getallen onderverdelen in groepen:

1, 4, 8                   energie van krachtgetallen

2, 3, 6                   energie van zorggetallen

9                           energie van zowel kracht als zorggetal

5 en 7                  energie van carte blanche in vrijheid en rust

11,22,33               energie van de verhoogde intuïtie en bewustwording

Elk getal vertegenwoordigt energie:

1 – inventiviteit, initiatief, leiding, nieuwe start
2 - samenwerking, harmonie, aangaan van verbindingen
3 - gevoel, expressie, creativiteit, muziek
4 - werk, discipline, mouwen opstropen, duidelijkheid.
5 - vrijheid, ongebondenheid, afwisseling
6 - verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, karma
7 - innerlijke wijsheid, bezinning
8 - organisatie, zakelijk succes, materie
9 - menselijk begrip, educatie, afronding
11-22-33 – hogere bewustzijn en begaafdheden

De cijfers 1 tot en met 9 bevatten alle ervaringen die het leven ons te bieden heeft. Alles wat we geleerd hebben of nog moeten leren, vinden we hierin terug. Hoewel elk cijfer zijn eigen karaktereigenschappen heeft, kunnen er toch variaties optreden; deze worden bepaald door de plaats die zo’n getal in het geheel inneemt. Bijvoorbeeld de maand augustus is een 8-maand. De energie van het krachtgetal 8 staat op zichzelf in tegenstelling tot de energie van het getal 26. Als je de 2 en 6 optelt, heb je ook te maken met een 8-energie, maar een minder krachtige omdat de energie van 2 en 6 dienend is en hiermee onder de zorggetallen valt.

Het cijfer één duidt het begin van alles aan, echter in alle andere cijfers is daarvan iets terug te vinden. Negen is het cijfer van de volledigheid en soms vindt men hiervan iets terug in de andere getallen omdat de negen alle getallen in zich herbergt.

Elk getal heeft zijn positieve en negatieve zijden; niets in dit leven is alleen maar goed of slecht. Gezegd dient te worden dat de meestergetallen 11, 22, en 33 veel krachtiger zijn dan alle andere getallen zowel in positieve als in negatieve zin. De opdracht van een meestergetal is een dienende. Wordt zijn kracht niet op deze wijze benut en dus misbruikt, dan kan dit een fatale invloed hebben op de houder van een bepaald getal. Dergelijke getallen worden ook slechts gegeven aan oude zielen, aan mensen die over grote intuïtieve ervaring beschikken waardoor zij in staat zijn deze trillingen te hanteren. Hoewel zij zich hiervan zelf totaal niet bewust zijn, is het hun taak het leiderschap op zich te nemen en anderen voor te gaan. In de dagelijkse strijd om het bestaan kunnen dergelijke mensen het pad echter volledig kwijtraken, bijvoorbeeld door zich over te geven aan verslavingen. Gelukkig is dit meestal van tijdelijke aard.

Voor geen enkel getal zijn de mogelijkheden begrensd en beperkt; wat iemand met zijn getallen doet is een absoluut eigen keuze. Als we de vibratie van de getallen volgen kunnen we in volledige harmonie raken. We dienen onszelf een doel te stellen en daarnaar te streven. De enige remmingen en beperkingen die we hebben, zijn die onze geest oplegt. Je hebt het vermogen te worden wie je graag zou willen zijn en de numerologie kan je hierin behulpzaam zijn.

Door toepassing van enkele simpele regels en formules kan het ons duidelijk worden op welke wijze deze invloeden een rol in ons leven spelen.

Berekening van de energie van jouw geboortedatum; jouw missie

In de numerologie werken we met de energie van de getallen 1 tot en met 9 en de meestergetallen 11, 22, 33. Deze laatste drie getallen worden nooit herleid, maar alle andere getallen van twee of meer cijfers, breng je tot één cijfer terug.

Door de berekening van de energie van jouw geboortedatum, door de optelling van je geboortedag, geboortemaand en geboortejaar kom je uit op één getal. Dit getal vertegenwoordigt de energie van jouw missie op aarde.

Een voorbeeld; jouw geboortedatum is 16-12-1984.

We tellen de getallen van je geboortedag 16 bij elkaar op: 1 en 6 is 7. Het getal waarmee we werken is de energie van het getal 7.

Het getal van de geboortemaand december is 12; ook deze getallen tellen we bij elkaar op; 1 en 2 behelst de energie van het getal 3.

Het geboortejaar waarmee we te maken hebben is 1984. Als we de getallen, optellen komen we uit op 1+9+8+4= 22. We hebben gezien dat 22 een meestergetal is, daarom herleiden we niet verder.

Om de missie uit te rekenen tellen we 3 getallen bij elkaar op 7+3+22= 32 = 3+2 = 5

De energie van het getal 5 is in dit geval jouw missie.

De energie van de getallen van de geboortedag, geboortemaand en geboortejaar geven de drie handvatten aan waarmee je jouw missie kunt volbrengen. We noemen dit ook wel de pincode van je leven. In dit geval is de pincode 7-3-22-5.

In dit voorbeeld zijn de getallen 7-3-5-22 belangrijk in jouw leven. De energie van de overige getallen kosten je energie en zijn geen aandachtspunt voor jou.

De numerologie is dagelijks toepasbaar. Wanneer je een belangrijk besluit moet nemen op een bepaalde dag kan de numerologie je adviseren.

Realiseer je echter wel dat je vanuit jouw vrije wil zelf kunt beslissen of je wel of niet van de aangereikte trilling gebruik gaat maken. Als de trilling van een verandering aanbreekt, moet je zelf wel willen veranderen.

Energie van de berekening van jouw geboortenamen

Waar de geboortedatum informatie geeft over jouw levensopdracht, geven jouw geboortenamen, die dus eerst worden herleid tot cijfers (a= 1 en b=2 enz.) helderheid over de mogelijkheden om jouw opdracht uit te voeren.

De geboortenamen zijn belangrijk omdat er meer personen op een datum geboren kunnen zijn (bijv. een tweeling) maar ieder mens heeft unieke geboortenamen. Waar de opdracht hetzelfde zou kunnen zijn, is de uitvoering van jouw missie authentiek.

Elke letter van het alfabet heeft zijn eigen cijfer en energie. Sommige letters vallen uiteindelijk onder dezelfde cijfers als andere.

Hieronder de tabel:

 

1             2             3              4             5             6             7             8              9             11           22

A             B             C             D             E             F             G            H             I             

J                              L              M           N            O            P             Q             R             K

S             T             U                            W           X             IJ/Y        Z                                             V

 

We beginnen het cijfer voor elke letter vast te stellen, tellen daarna de uitkomst op en krijgen als resultaat het cijfer dat het gehele woord beheerst.

Voorbeelden:

M A  R   I   A
4+1+9+9+1 = 24 = 2+4 =6

W I   L  L   E M
5+9+3+3+5+4 = 29= 2+9= 11

Brengen we de optelsom bij Maria tot één cijfer terug, dan zien we dat het eindresultaat de energie van het getal 6 is.  Voor Willem is dat de energie van het cijfer 11. Dit cijfer laten we zoals het is omdat we hier met een meestergetal te maken hebben.

In een geboorte-, familie- en relatie-uittreksel kunnen de energieën van jouw missie en de uitvoering van jouw missie hier op aarde beschreven worden om duidelijkheid te krijgen over jouw pad.

Tot slot

Op deze website kun je nog veel meer te weten komen over de energie van de getallen en een gratis E-boek over de numerologie downloaden. Ook kun je hier terecht voor vragen en aanvragen voor o.a. retraite, coaching, workshop, geboorte-, familie-, relatie-uittreksels en persoonlijke jaarprognoses

In ons dagelijks bestaan beheersen de energie van de getallen ons leven en als wij ons gaan verdiepen hierin en ons overgeven aan de stroom die deze energie ons geeft, zal het leven gaan stromen.

De energie van de getallen heeft mij veel kracht, vrijheid en liefde gegeven en dat wens ik jullie ook toe.

Aanvragen van numerologisch / coaching consult

Ik adviseer je graag tijdens een persoonlijke of telefonische sessie numerologie waarin we je geboortegetallen bestuderen en jouw missie inzichtelijk kunnen maken en/of richting kunnen geven bij levensvragen of actualiteiten.

Ik hanteer de ethische beroepscode van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroep Coaches, zie www.NOBCO.nl).

contact