Balans in geven en in ontvangen

Liefde is openstaan voor geven en ontvangen

Geven. Over het algemeen is het makkelijker te geven dan te ontvangen.  We willen graag voor de ander zorgen, er voor hen zijn, luisteren, problemen oplossen. Waarom geven we? Om onszelf prettig te voelen, omdat we gezien willen worden, omdat we niet meer voelen wat we zelf willen omdat we iets verwachten terug te krijgen? De dynamiek van het geven kunnen we op vele manieren ervaren. Het gaat om de verbinding die we tot stand willen brengen met de ander. In de verbinding is het de bedoeling om niet alleen te kijken en te voelen wat de ander nodig heeft maar ook wat voor ons passend is om te geven. Hierin dient de eerste balans zich al aan. Om het juiste te kunnen geven dienen we ons ervan bewust te zijn waarom we geven. Hoe zuiverde we geven hoe meer liefde we geven.

Ontvangen. We vinden het vaak moeilijk om te ontvangen omdat het ons kwetsbaar maakt, ons appelleert aan ons gevoel en we vinden dat we iets terug moeten doen. Het openstaan voor ontvangen betekent dat we openstaan voor alles, dus ook datgene wat we niet willen ontvangen, zoals een compliment of een afwijzing. Het vraagt niet alleen om verantwoording te nemen voor hetgeen wij ongevraagd in de schoenen krijgen geworpen maar ook om ons bewust te zijn van onze gevoelens, deze te verwerken en van hieruit te reageren. We kunnen feedback geven en de verantwoording voor dat wat ons gegeven is, materieel of immaterieel, teruggeven aan de gever. Het vraagt om een balans in onszelf van ontvangen. Hoe zuiverde we ontvangen hoe meer liefde we ontvangen.

We willen verbinden en daarin zullen we in geven en in ontvangen een balans dienen te brengen.

 

Andere artikelen uit deze categorie:

WENS

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar nemen we de energieën van het oude jaar nog mee, dat kan niet anders. We denken na over hoe we het anders gaan

Lees verder

Over (lucide) dromen

Dromen is best wel een ingewikkeld onderwerp en om hier voor mijzelf duidelijkheid in te verschaffen, is niet makkelijk.

Lees verder

De letters A, H en I in de verbinding

De verbindingen die ik aan ga probeer ik vanuit liefde te doen.

Lees verder

Lijden

Als ik lijd, dan komt dat voort uit twee situaties; er is iets wat ik niet wil of ik wil iets wat er niet is. Ik ben zorgeloos op het moment dat ik ni

Lees verder

Waarheid

Wat is waarheid? Is het jouw waarheid, mijn waarheid en/of onze waarheid? Wanneer is iets waarheid?

Lees verder

Magie

Het leven is magisch. We hebben allemaal een stukje magie in ons, iets waar we niet bij kunnen komen, iets wat er is en wat ons zowel als de ander raa

Lees verder

Veiligheid

Wat is veilig zijn, nu met Covid-19? Wanneer ben ik veilig?

Lees verder

Basis

Basis als bedoeld in fundament; waarop verder gebouwd kan worden en waarop je weer kunt terugvallen.

Lees verder

Lichaam

Mijn lichaam is mijn vriend en mijn bondgenoot. Vroeger zag ik mijn lichaam als iets aparts; niet als onderdeel van wie ik dacht te zijn.

Lees verder

Rechtvaardigheid

De laatste van de vier kardinale deugden is rechtvaardigheid. Wij zijn rechtvaardig als wij de overige 3 deugden, voorzichtigheid, matigheid en moed t

Lees verder

Het wezenlijke

Het leven voelt zwaar aan op dit moment. Dingen stromen niet, ze gaan niet door, staan stil of stagneren. Het voelt alsof de rivier in ons te veel blo

Lees verder

MIJN ZUS

Op 23 januari 2023 is het 1 jaar geleden dat mijn zus plotseling overleed. Ik voel haar energie en desondanks is er een leegte in mij. Een deel van mi

Lees verder

Het licht

Wil je samen met mij naar het licht toe, naar de vreugde in je hart?

Lees verder

Vertragen

Laten we vertragen langzaam tot heel langzaam vooruit. En als we denken “wat gaan we traag” nog langzamer proberen te gaan. We dienen wel te blijven l

Lees verder

Zachtheid

Oh zachtheid, omarm mij Oh zachtheid, maak mij vrij De lucht blaast het zacht Het vuur brandt als kracht De aarde voedt zoals verwacht Het water stro

Lees verder

Stap voor stap

Ik vind niet de liefde Ik vind de obstakels in mij Die liefde tegenhouden Ik ben liefde

Lees verder

OPNIEUW

worden geboren,

Lees verder

Het leven vieren

Laten we het leven vieren! We móeten te veel waar we in feite niets hoeven te doen en zorgen zo voor spanning. Het ont stressen van ons lichaam en gee

Lees verder

Wassende handen maart 2020

Er is een wereldwijd virus, Covid-19. Wat doet dit met jou en met mij?

Lees verder

Het nu

Niet gisteren, niet morgen maar nu is aan de orde. Meer dan ooit ervaar ik het belang van ‘het nu’.

Lees verder

Verlangen

Het verlangen van het verlangen, bevangen door verlangen. Het vangen van nog mooier nog beter, nog sprankelende, nog warmer, nog heter.

Lees verder

Mijn lied

Muziek maakt mij blij: mijn hart maakt sprongetjes bij verschillende muzieksoorten en mijn smaak is onderhevig aan stemmingen. Echter er is een lied,

Lees verder

In dienst staan van elkaar

Al heel lang worstel ik met het begrip spiegels. We zijn spiegels voor elkaar. Spiegelen in het uitspreken van woorden, spiegelen in het doen en laten

Lees verder

Familielijnen

Dit jaar zijn er in de familie veel heftige dingen gebeurd. Familie als in het gezin waar ik uit kom, niet mijn eigen gezin. De meest traumatische geb

Lees verder

BEWUST WORDEN

Hoe doe je dat nou, je ergens bewust van zijn? Zolang je nergens last van hebt, ga je je bewustwording, niet aan. Je leven kabbelt rustig door en als

Lees verder

Liefde

Is het recalcitrantie, is het naïviteit of is het gewoonweg overgave? Mijn aandacht gaat nu uit naar liefde.

Lees verder

Moeiteloosheid

Wat zou het toch fantastisch zijn als we moeiteloos zouden leven! Zoals een rivier moeiteloos en traag zijn weg baant door oneindig land. Een rivier h

Lees verder

Acceptatie

Aan de vooravond van mijn 65ste verjaardag heb ik een dubbel gevoel. Blijdschap omdat ik 65 goede en gezonde jaren heb gehad en ik voel onrust. Niet a

Lees verder

Aandacht

De kerstboom en dennenappels, lichtjes en cadeaus, gedekte tafels en mooi aangekleed, kaarsen en saamhorigheid, familie en vrienden, stress en vroeger

Lees verder