Lijden

Nu ik mijn verdriet omarm, in de ogen kijk en loslaat ben ik zorgelozer.

Als ik lijd, dan komt dat voort uit twee situaties; er is iets wat ik niet wil of ik wil iets wat er niet is. Ik ben zorgeloos op het moment dat ik niet streef naar iets anders dan dat er is.

De kunst van het omgaan met lijden en zorgeloos zijn, is het omarmen van beide met erkenning, begrip en mededogen. Wat mij heeft geholpen is om vrede te sluiten met mijn lijden, om het teder te behandelen en om te kijken naar de wortels van de pijn. Als er iets is wat ik niet wil, bijvoorbeeld verdriet, dan kijk ik mijn verdriet in de ogen en realiseer dat ik nutteloos en onnodig lijd. Als ik vervolgens mijn aandacht richt op acceptatie en op datgene wat ik wil laten groeien, namelijk genieten, is de kans groot dat ik geniet. Het zoeken naar waarom ik lijd, laat ik los. Ik kan het wel gaan onderzoeken en het proberen te begrijpen, maar de kans is groot dat ik weer terugval in lijden. Nu ik mijn verdriet omarm, in de ogen kijk en loslaat ben ik zorgelozer.

Zoveel dingen kan ik niet verklaren en uitleggen. Bij het verschuiven van de erkenning van lijden naar genieten ga ik automatisch naar een situatie van aandacht en stilte toe en als een wonder komt er iets naar mij toe, wat niet te verklaren valt.  Overgave, vertrouwen en dankbaarheid dienen zich aan.

Lijden en zorgeloos zijn, zullen altijd naast elkaar blijven bestaan; het ermee omgaan is aan mij en aan jou. Het is.

Andere artikelen uit deze categorie:

Basis

Basis als bedoeld in fundament; waarop verder gebouwd kan worden en waarop je weer kunt terugvallen.

Lees verder

De gematigheid

Wat heb ik vandaag nodig? De derde kardinale deugd die ik onder de aandacht breng is; de kardinale deugden moed en de voorzichtigheid zijn al bod geko

Lees verder

Van leegte naar ruimte

Lang heb ik een leegte gevoeld, een leegte in mijn diepste zelf, een leegte die niet opgevuld kon worden, een leegte die niet leeg was maar ook niet v

Lees verder

Niemand

Laten we een spelletje doen. Huh, een spelletje?

Lees verder

Vertragen

Laten we vertragen langzaam tot heel langzaam vooruit. En als we denken “wat gaan we traag” nog langzamer proberen te gaan. We dienen wel te blijven l

Lees verder

Duurzaam

In bijna ieder artikel komt het woord duurzaam voor. Het is een bewust omgaan met alles wat het universum aan ons heeft gegeven.

Lees verder

Waarheid

Wat is waarheid? Is het jouw waarheid, mijn waarheid en/of onze waarheid? Wanneer is iets waarheid?

Lees verder

OPNIEUW

worden geboren,

Lees verder

KEUZES

Er komt een tijd in je leven dat je alles gaat overdenken. De keuzes die je wel of niet bewust hebt gemaakt, het leven dat je geleid hebt. Ergens diep

Lees verder

Liefhebben

Bij het wakker worden voel ik al! Het zal vandaag anders gaan dan anders. Alles wat ik in gedachte had om te gaan doen, mijn doelen, mijn uitdagingen,

Lees verder

Liefde

Is het recalcitrantie, is het naïviteit of is het gewoonweg overgave? Mijn aandacht gaat nu uit naar liefde.

Lees verder

Yin Yang

Als iemand aan mij vroeg, wat ik later wilde worden antwoordde ik steevast “wijs”. Hoe word ik wijs? Wat is wijsheid ? Heeft het alleen te maken met e

Lees verder

Lichaam

Mijn lichaam is mijn vriend en mijn bondgenoot. Vroeger zag ik mijn lichaam als iets aparts; niet als onderdeel van wie ik dacht te zijn.

Lees verder

Balans in geven en in ontvangen

Geven. Over het algemeen is het makkelijker te geven dan te ontvangen.  We willen graag voor de ander zorgen, er voor hen zijn, luisteren, problemen o

Lees verder

Geloof, hoop en liefde

De 7 hoofddeugden worden gevormd door de vier kardinale deugden; de moed, de voorzichtigheid, de gematigheid en de rechtvaardigheid en de drie goddeli

Lees verder

Wassende handen maart 2020

Er is een wereldwijd virus, Covid-19. Wat doet dit met jou en met mij?

Lees verder

VRIJ

Je komt ergens vandaan, je wordt gevormd, je wilt aardig gevonden worden, je speelt een rol, je volgt anderen, je verschuilt je achter jouw masker. En

Lees verder

Kunst

Kunst is schilderijen, gedichten, verhalen, beeldhouwwerken, fotografie, architectuur en het leven. De wereld is kunst. Ik houd van kunst.

Lees verder

Van wond naar wonderen

Wonderlijk hoe het leven loopt. Ik heb wonden opgelopen, zoals wij dat allemaal doen. De ervaringen die ik heb opgedaan heb ik eerst afgedekt, pleiste

Lees verder

Overgave

Alle antwoorden op mijn vragen zitten in mij, dat weet ik. Enkel een vonk van energie is nodig om erbij te komen.

Lees verder

Het licht

Wil je samen met mij naar het licht toe, naar de vreugde in je hart?

Lees verder

LUISTEREN

Ssssssst, luister. Ssst, luister naar de ruizen van de wind, het gezang van de vogels, het gesnater van de eenden en het zoemen van een bij. Het is fi

Lees verder

Stap voor stap

Ik vind niet de liefde Ik vind de obstakels in mij Die liefde tegenhouden Ik ben liefde

Lees verder

Schaamte

Ieder van ons is uniek. In onze authenticiteit willen we de verbinding aangaan. Maar in onze vroegere jaren hebben we ervaren dat dit niet de bedoelin

Lees verder

Hou van mij

Kan ik dat voelen, kan ik dat ervaren? Kun jij dat voelen, kun jij dat ervaren?

Lees verder

De letters A, H en I in de verbinding

De verbindingen die ik aan ga probeer ik vanuit liefde te doen.

Lees verder

Loslaten

Is het geduldig wachten tot het beter wordt of is het loslaten in absoluut vertrouwen?

Lees verder

Vergeving

Een van de eerste dingen die ik heb ondervonden toen ik mijn bewustwording pad op ben gegaan is de kracht van vergeving. Indertijd vond ik dat ik in a

Lees verder