Strijden

Er is altijd een keuze voor strijd en lijden of voor overgave en liefde. Wat kies jij?


Strijden is lijden. Het strijden vindt altijd binnenin plaats; zijn we wel goed genoeg? Zijn we voldoende slim, mooi, krachtig, slank, lief, humoristisch, verzorgend, assertief, sportief, creatief enzovoort. We willen zo graag voldoen aan wat we denken dat de omgeving van ons verwacht en hoe we zouden willen zijn.

Strijden is lijden in het voldoen aan de verwachtingen van onszelf en van de omgeving. Maar we zijn al perfect in het imperfecte. We zijn uniek en we hoeven niet te lijden. Het gaat erom om te onderzoeken waar het lijden vandaan komt, wat we zelf willen, waar we blij van worden en wat ons harmonie geeft. 

Strijden is lijden kunnen we opheffen door te gaan spelen en ons playful mind te gaan gebruiken. De kern is dat wij het gevoel hebben dat we iets voor ons plezier doen, zonder dat het ons te doen is om een beloning buiten het spel. En dat we het gevoel hebben het uit vrije wil te doen en niet gedwongen worden. We hebben erin dus een keuze om iets anders te gaan doen. 

Strijden is lijden zou kunnen worden opgelost als we spelenderwijze ons hart gaan volgen. Alleen wijzelf weten diep van binnen wat goed voor ons is, niemand anders. Door in overgave en acceptatie te gaan komt er rust en vrijheid. Niet afhankelijk te zijn van iemand anders mening maar spelenderwijs naar ons eigen zijn te luisteren is liefde. Alles is energie en als wij de trilling van onze energie verhogen zal ook de trilling van onze naasten worden verhoogd. Immers wij zijn allemaal onderdeel van hetzelfde universum. Er is altijd een keuze voor strijd en lijden of voor overgave en liefde. Wat kies jij?

Andere artikelen uit deze categorie:

Het wezenlijke

Het leven voelt zwaar aan op dit moment. Dingen stromen niet, ze gaan niet door, staan stil of stagneren. Het voelt alsof de rivier in ons te veel blo

Lees verder

Sterren

Als ik me droevig voel of het even niet meer weet dan kijk ik naar boven, naar de sterren die aan de hemel staan. Sterren vertegenwoordigen licht in d

Lees verder

Moed

Wat nu meer dan ooit nodig is, is moed. Moed om door te gaan wanneer het tegenzit, moed om los te laten wat je niet meer dient, moed om nee te zeggen

Lees verder

Mijn lied

Muziek maakt mij blij: mijn hart maakt sprongetjes bij verschillende muzieksoorten en mijn smaak is onderhevig aan stemmingen. Echter er is een lied,

Lees verder

Familielijnen

Dit jaar zijn er in de familie veel heftige dingen gebeurd. Familie als in het gezin waar ik uit kom, niet mijn eigen gezin. De meest traumatische geb

Lees verder

Verwachting

Mijn mantra is: verwacht niets en accepteer wat er nu is. Ik ervaar een kloof tussen mijn verwachting en de realiteit. Hoe groter de kloof, hoe meer s

Lees verder

Liefhebben

Bij het wakker worden voel ik al! Het zal vandaag anders gaan dan anders. Alles wat ik in gedachte had om te gaan doen, mijn doelen, mijn uitdagingen,

Lees verder

zoveel woorden, zoveel zinnen

Zoveel woorden, zoveel zinnen

Lees verder

Loslaten

Is het geduldig wachten tot het beter wordt of is het loslaten in absoluut vertrouwen?

Lees verder

Verhalen

Wil je jouw verhaal vertellen?  Ieder mens heeft zijn eigen verhaal; een levensgeschiedenis opgebouwd uit de ervaringen die wij hebben opgedaan. De r

Lees verder

Van leegte naar ruimte

Lang heb ik een leegte gevoeld, een leegte in mijn diepste zelf, een leegte die niet opgevuld kon worden, een leegte die niet leeg was maar ook niet v

Lees verder

Passie

Passie=Liefde=Passie · Passie en Liefde kun je niet verspillen. · Passie en Liefde geven richting aan je leven. · Passie en liefde

Lees verder

WAT MIJ RAAKT .......

Men moet de dingen aan de eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling over laten, die diep van binnen komt en die zich door niets laat haasten of versnell

Lees verder

De letters A, H en I in de verbinding

Het is een uitdaging om iedere keer te verbinden vanuit liefde.  Om te verbinden vanuit de intentie de ander zonder oordeel te ontmoeten. Om de ander

Lees verder

WAT ER IS

Water is. Lang geleden was er een riviertje. Dit was niet zomaar een riviertje; dit riviertje had lol in het leven.

Lees verder

Het leven vieren

Laten we het leven vieren! We móeten te veel waar we in feite niets hoeven te doen en zorgen zo voor spanning. Het ont stressen van ons lichaam en gee

Lees verder

Over (lucide) dromen

Dromen is best wel een ingewikkeld onderwerp en om hier voor mijzelf duidelijkheid in te verschaffen, is niet makkelijk.

Lees verder

De gematigheid

Wat heb ik vandaag nodig? De derde kardinale deugd die ik onder de aandacht breng is; de kardinale deugden moed en de voorzichtigheid zijn al bod geko

Lees verder

Niemand

Laten we een spelletje doen. Huh, een spelletje?

Lees verder

In dienst staan van elkaar

Al heel lang worstel ik met het begrip spiegels. We zijn spiegels voor elkaar. Spiegelen in het uitspreken van woorden, spiegelen in het doen en laten

Lees verder

KEUZES

Er komt een tijd in je leven dat je alles gaat overdenken. De keuzes die je wel of niet bewust hebt gemaakt, het leven dat je geleid hebt. Ergens diep

Lees verder

Rechtvaardigheid

De laatste van de vier kardinale deugden is rechtvaardigheid. Wij zijn rechtvaardig als wij de overige 3 deugden, voorzichtigheid, matigheid en moed t

Lees verder

Lijden

Als ik lijd, dan komt dat voort uit twee situaties; er is iets wat ik niet wil of ik wil iets wat er niet is. Ik ben zorgeloos op het moment dat ik ni

Lees verder

MIJN ZUS

Op 23 januari 2023 is het 1 jaar geleden dat mijn zus plotseling overleed. Ik voel haar energie en desondanks is er een leegte in mij. Een deel van mi

Lees verder

Balans in geven en in ontvangen

Geven. Over het algemeen is het makkelijker te geven dan te ontvangen.  We willen graag voor de ander zorgen, er voor hen zijn, luisteren, problemen o

Lees verder

Helen

Jij en ik, wij hebben allemaal wonden opgelopen in ons leven. Ik noem ze liever scheurtjes.

Lees verder

Basis

Basis als bedoeld in fundament; waarop verder gebouwd kan worden en waarop je weer kunt terugvallen.

Lees verder

Illusies

Ben ik wie ik denk dat ik ben? Ben jij wie je denkt dat je bent? Een vrouw en een man hadden ruim twintig jaar een goed samenzijn. Tot op een dag de

Lees verder

Het licht

Wil je samen met mij naar het licht toe, naar de vreugde in je hart?

Lees verder