Duurzaam

Hoe duurzaam zijn we met onszelf bezig? Het is belangrijk voor onze naaste omgeving, nu en voor de toekomst, dat we in evenwicht zijn.


In bijna ieder artikel komt het woord duurzaam voor.

Het is een bewust omgaan met alles wat het universum aan ons heeft gegeven. Het zorgen voor onze leefomgeving zodat onze nazaten er ook van kunnen profiteren en van kunnen genieten.

Hoe duurzaam zijn we met onszelf bezig? Het is belangrijk voor onze naaste omgeving, nu en voor de toekomst, dat we in evenwicht zijn. De uitdaging is om ook in de oog van de storm rustig te blijven.

Ieder mens is uniek en voor eenieder is het een uitdaging om zijn balans te vinden en te behouden. Het leven is ieder dag anders en biedt ons altijd en overal weer nieuwe uitdagingen. Het leven is synoniem voor aanpassen.

Hoe mooi zou het zijn als er gesprekken zouden zijn over duurzaam in het contact naar onszelf toe en vervolgens naar de ander? Je bewust te worden van het goed voor jezelf te zorgen op ieder gebied. Open te staan voor iedere verandering en meedeinen op de golf. De spreuk, “verbeter de wereld en begin met jezelf “,  is leidend. Te onderzoeken wat duurzaam voor jou betekent. Vervolgens je te verbinden en ernaar te handelen. Bewustwording als motivatie voor een gezond en duurzame wereld. Jij en ik zijn dan vanuit onze kern van wie we zijn, duurzaam, voor nu en voor altijd, voor een betere en schonere wereld.

Als we de energie van het woord duurzaam berekenen, we zetten de letters in getallen om, dan komt het getal 4+3+3+9+8+1+1+4=33 eruit. Een meestergetal met de allesomvattende energie van in harmonie te komen met jezelf en met het universum. Het is ons hart volgen om zorg te dragen voor het hart van het universum! Het is.

Andere artikelen uit deze categorie:

Lichaam

Mijn lichaam is mijn vriend en mijn bondgenoot. Vroeger zag ik mijn lichaam als iets aparts; niet als onderdeel van wie ik dacht te zijn.

Lees verder

Van wond naar wonderen

Wonderlijk hoe het leven loopt. Ik heb wonden opgelopen, zoals wij dat allemaal doen. De ervaringen die ik heb opgedaan heb ik eerst afgedekt, pleiste

Lees verder

Geloof, hoop en liefde

De 7 hoofddeugden worden gevormd door de vier kardinale deugden; de moed, de voorzichtigheid, de gematigheid en de rechtvaardigheid en de drie goddeli

Lees verder

Rechtvaardigheid

De laatste van de vier kardinale deugden is rechtvaardigheid. Wij zijn rechtvaardig als wij de overige 3 deugden, voorzichtigheid, matigheid en moed t

Lees verder

Aandacht

De kerstboom en dennenappels, lichtjes en cadeaus, gedekte tafels en mooi aangekleed, kaarsen en saamhorigheid, familie en vrienden, stress en vroeger

Lees verder

Yin Yang

Als iemand aan mij vroeg, wat ik later wilde worden antwoordde ik steevast “wijs”. Hoe word ik wijs? Wat is wijsheid ? Heeft het alleen te maken met e

Lees verder

WATER IS en WAT ER IS

Water is. Lang geleden was er een riviertje. Dit was niet zomaar een riviertje; dit riviertje had lol in het leven.

Lees verder

Moed

Wat nu meer dan ooit nodig is, is moed. Moed om door te gaan wanneer het tegenzit, moed om los te laten wat je niet meer dient, moed om nee te zeggen

Lees verder

Basis

Basis als bedoeld in fundament; waarop verder gebouwd kan worden en waarop je weer kunt terugvallen.

Lees verder

Vrede

Vroeger was alles beter! We konden doen en laten wat we wilden en we konden vrij ademhalen.

Lees verder

Hopeloosheid

Ik ben hopeloos verliefd, hopeloos verliefd op het leven.

Lees verder

Vergeving

Een van de eerste dingen die ik heb ondervonden toen ik mijn bewustwording pad op ben gegaan is de kracht van vergeving. Indertijd vond ik dat ik in a

Lees verder

Lijden

Als ik lijd, dan komt dat voort uit twee situaties; er is iets wat ik niet wil of ik wil iets wat er niet is. Ik ben zorgeloos op het moment dat ik ni

Lees verder

Van leegte naar ruimte

Lang heb ik een leegte gevoeld, een leegte in mijn diepste zelf, een leegte die niet opgevuld kon worden, een leegte die niet leeg was maar ook niet v

Lees verder

Eenzaamheid

Wat heb ik mij lang eenzaam gevoeld. Een pijn en een leegte in mijn hart ervaren. Van alles en nog wat heb ik geprobeerd om de pijn te bestrijden.

Lees verder

Het nu

Niet gisteren, niet morgen maar nu is aan de orde. Meer dan ooit ervaar ik het belang van ‘het nu’.

Lees verder

Waarheid

Wat is waarheid? Is het jouw waarheid, mijn waarheid en/of onze waarheid? Wanneer is iets waarheid?

Lees verder

KEUZES

Er komt een tijd in je leven dat je alles gaat overdenken. De keuzes die je wel of niet bewust hebt gemaakt, het leven dat je geleid hebt. Ergens diep

Lees verder

Hou van mij

Kan ik dat voelen, kan ik dat ervaren? Kun jij dat voelen, kun jij dat ervaren?

Lees verder

LUISTEREN

Ssssssst, luister. Ssst, luister naar de ruizen van de wind, het gezang van de vogels, het gesnater van de eenden en het zoemen van een bij. Het is fi

Lees verder

Mijn lied

Muziek maakt mij blij: mijn hart maakt sprongetjes bij verschillende muzieksoorten en mijn smaak is onderhevig aan stemmingen. Echter er is een lied,

Lees verder

Familielijnen

Dit jaar zijn er in de familie veel heftige dingen gebeurd. Familie als in het gezin waar ik uit kom, niet mijn eigen gezin. De meest traumatische geb

Lees verder

Stap voor stap

Ik vind niet de liefde Ik vind de obstakels in mij Die liefde tegenhouden Ik ben liefde

Lees verder

De voorzichtigheid

'Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.’ (Dalai Lama X14) De oude Griekse filosofen zeiden het al

Lees verder

Wassende handen maart 2020

Er is een wereldwijd virus, Covid-19. Wat doet dit met jou en met mij?

Lees verder

Speelsheid

Speelsheid houdt een methodeloze methode in. Speelsheid gaat over vrijheid.

Lees verder

Balans in geven en in ontvangen

Geven. Over het algemeen is het makkelijker te geven dan te ontvangen.  We willen graag voor de ander zorgen, er voor hen zijn, luisteren, problemen o

Lees verder

In dienst staan van elkaar

Al heel lang worstel ik met het begrip spiegels. We zijn spiegels voor elkaar. Spiegelen in het uitspreken van woorden, spiegelen in het doen en laten

Lees verder